Leveringsvoorwaarden, Registratie Persoonsgegevens en AVG-Privacy Statement

 

1. Algemeen

 

1.1 Grafdecoratie.nl en haar particuliere Voordeelwebwinkels (Graflantaarn.nlUrnwebshop.nl en Dierenurnwinkel.nlstaan onder de naam Urnwebshop B.V. (hierna te noemen Urnwebshop) ingeschreven onder nummer 85002577 bij de Kamer van Koophandel (CoC). Ons BTW-nummer is NL863462959B01. Bankrelatie: ING-bank, IBAN nummer: NL31INGB0002649017SWIFT/BIC nummer: INGBNL2A. Ons kantooradres en onze fysieke Gedenkwinkel vindt u in Noord-Brabant: Blauwstraat 63, 4651GB, Steenbergen, telefoon: 06-38080006e-mail: info@grafdecoratie.nl en info@urnwebshop.nl
 
1.2 
Urnwebshop is ondermeer officiële leverancier van AMV-producten, die door Grafdecoratie.nl rechtstreeks van de fabrikant worden verkregen onder exclusiviteitcontract voor de West-Europese markt.
Alleen Grafdecoratie.nl is door AMV gerechtigd deze producten door te leveren aan Nederlandse en Belgische klanten.
 
1.3 Onze openbare Voordeelwebwinkels (met Grafdecoratie, Sierurnen, Asbeelden, Assieraden en Dierenurnen, te benaderen via de url’s Voordeelwinkels.Grafdecoratie.nlwww.graflantaarn.nlwww.urnwebshop.nl en www.dierenurnwinkel.nl) leveren via Internet direct door aan particulieren. Verder te noemen: de klant.
Groothandel Grafdecoratie.nl levert via een afgeschermd en besloten ordersysteem grafdecoratie aan de vakhandel (niet aan webshops!): ondernemers in de uitvaartbranche: uitvaart- en/of begrafeniswinkels, crematoria en steenhouwerijen. Zij kunnen tevens al onze gedenkartikelen bestellen met retailkorting, via 
Voordeelwinkels.Grafdecoratie.nl.
 
1.4 Groothandel
Grafdecoratie.nl zal nooit direct aan particulieren leveren voor ondernemersprijs. Wel zullen wij trachten door promotieacties op Internet en publieks- en vakbeurzen onze producten onder particulieren meer bekend te maken. Waarbij wij altijd zullen verwijzen naar onze verkooppunten particulieren (ondernemers in de grafmonumentenbranche en gespecialiseerde webwinkels die onze producten verkopen).
 
1.5 De Koopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 
Urnwebshop. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Urnwebshop volgens de procedure zoals omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden.
 
1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van 
Urnwebshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Urnwebshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Urnwebshop zijn overeengekomen.
 
1.7 
Urnwebshop heeft het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van onze website en het daaraan gekoppelde bestelformulier te wijzigen.

 

2. Aanbiedingen & overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen in de VoordeelWebWinkels van Urnwebshop zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Urnwebshop behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Indien de prijzen van de aangeboden producten echter mochten stijgen of dalen in de periode tussen de bestelling en uitvoering en aflevering daarvan, gelden de prijzen op het moment van aankoop.
 
2.2 Een overeenkomst tussen 
Urnwebshop en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de websites van Urnwebshop; het door de klant vervolgens op 'Plaats Bestelling' icoon klikken op het besteloverzicht op de VoordeelWebWinkels van Urnwebshop; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de websites van Urnwebshop op de 'Plaats Bestelling' icoon te klikken, hierop van Urnwebshop op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Grafdecoratie.nl de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
 
2.3 De administratie van 
Urnwebshop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Urnwebshop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Urnwebshop verrichte leveringen. Urnwebshop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 
3. Prijzen/tarieven, maximaal bestelbedrag, kortingen & betalingen


3.1 Alle vermelde prijzen in onze VoordeelWebWinkels als Urnwebshop.nl en op het bestelformulier van Grafdecoratie.nl zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief het aandeel van de klant in de verzend-, inpak-, handling- en verzekeringskosten: € 10 per bestelling. Verzending geschiedt altijd verzekerd per koerier! Uiteraard met Track & Trace-nummer, indien mogelijk.
Retourneren is bij ons altijd gratis!
Als de klant zijn/haar bestelling zelf komt ophalen in onze Gedenkwinkel in Steenbergen (of de urnbestelling na betaling komt afhalen in Eindhoven of Venlo) vervallen de verzendkosten uiteraard.
Voor bestellingen vanaf € 150 nemen wij de koerierskosten voor ons rekening.

3.2 Particuliere bestellingen boven € 3.000 kan 
Urnwebshop helaas niet in behandeling nemen, tenzij anders met de klant schriftelijk of telefonisch overeengekomen.
 
3.3 Alle facturen zullen door de klant vooraf aan 
Urnwebshop worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
3.4 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is 
Urnwebshop gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
 
3.7 Producten blijven eigendom van 
Urnwebshop totdat de klant voor betaling van deze producten heeft gezorgd.

3.8 Betalen bij Urnwebshop kan online, veilig èn vertrouwd via uw eigen bank. Via Internetbankieren bijvoorbeeld. Of direct via de erkende, beveiligde en afgeschermde betaalsystemen van iDEAL of PayPal. Klanten uit België kunnen kiezen voor Bancontact of Riverty, het nieuwe Afterpay). Nederlandse en Vlaamse klanten kunnen bij ons tot een bedrag van € 2.500 ook achteraf betalen: met een digitale acceptgiro van Riverty, die u binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling dient te voldoen. Riverty voert voor Urnwebshop het volledige achteraf betaalproces uit. Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert Riverty een gegevenscontrole uit. Riverty hanteert daarbij een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar Privacy Statement. Als u aangeeft een bestelling achteraf te willen betalen, gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden van Riverty. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, kunt u uiteraard met een andere betaalmethode afrekenen. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar de website van Riverty.
In onze Gedenkwinkel in Steenbergen kunt u contactloos betalen met uw pinpas.

 
4. Levering/verzendingstermijnen & ons milieustandpunt


4.1 Leveringen vinden doorgaans alleen plaats binnen Nederland of België. Bij levering aan andere Europese landen dient de klant rekening te houden met hogere verzend- en verzekeringskosten (tegen kostprijs).
 

4.2 De verzendtijd bedraagt normaliter twee (2) tot zeven (7) werkdagen ná ontvangst en betaling van de bestelling van de klant, tenzij op de website of het bestelformulier van Urnwebshop anders is aangegeven. De verzendtijden gelden overigens als indicatie en niet als fatale termijn.

Urnwebshop levert als essentiële winkel en groothandel uiteraard ook uit in onzekere tijden van pandemie, oorlog en crisis.
Het kan door de huidige omstandigheden alleen iets langer duren dan gepland. Houdt daar aub rekening mee!
 
4.3 De verzendtermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen.
 
4.4 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door 
Urnwebshop overschreden wordt, zal Urnwebshop de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Urnwebshop te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Urnwebshop te melden.
 
4.5 Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat 
Urnwebshop het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de klant teruggestort.
 
4.6 
Urnwebshop behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. De kosten daarvoor zijn voor Urnwebshop.
 

4.7. Ons milieustandpunt: Urnwebshop onderneemt zo duurzaam mogelijk. Is officieel een Groen Gecertificeerd Bedrijf. Zie voor een uitvoerig verslag: groenezaken.com/urnwebshopnl. Zo scheiden wij afval, maken zo weinig mogelijk gebruik van de auto en werken het liefst met de groenste verspreider van Nederland (PostNL het voormalige TNT Post). Wij combineren bestellingen om het aantal transportbewegingen te minimaliseren. Daarnaast hergebruiken wij voor het verpakken en versturen van bestellingen milieubewust oude kranten, folders en dozen (in plaats van plastic of nieuw materiaal). Wij vragen u vriendelijk hetzelfde te doen. Of ons verpakkingsmateriaal na ontvangst bij het oud papier te voegen. 

Verantwoord en duurzaam ondernemen vertaalt zich in diverse aspecten: het product, de makers, de verpakking, het transport en de medewerkers. Onze producten zijn gemaakt vanuit natuurlijke basis en opgebouwd uit zuivere, niet giftige grondstoffen. Ook binnen onze bedrijfsprocessen speelt milieubewustzijn een rol. Zo draaien wij op de groene servers van Hostnet en Myshop. 
Door langdurige relaties heeft 
Urnwebshop sterke vertrouwensbanden opgebouwd met haar leveranciers. Wij kiezen die mede aan de hand van onze bedrijfsnormen: hoogwaardige kunstenaarsproducten, liefst kleinschalig geproduceerd op een verantwoorde wijze. Zo groen mogelijk. Zo voert onze voornaamste partner regelmatig overleg met buitenlandse producenten en bezoekt productielocaties, bijvoorbeeld in India. Zo zijn zij in staat dit te certificeren en te bewaken. Zij bieden zodoende zekerheid vanaf de grondstof tot de aan de overdracht van het product aan onze klanten.

Ons beider manier van werken is gebaseerd op principes van rechtvaardige handel. Zo zijn er vooraf afspraken omtrent goede arbeidsomstandigheden en kinderarbeidvrije productie gemaakt en contractueel vastgelegd. Mede hierdoor kunnen onze leveranciers zich verder ontwikkelen en een betere levensstandaard voor hun medewerkers garanderen. Verantwoord ondernemen heeft grotere impact als wij er allemaal onderdeel van zijn. Samen met Pay It Forward World zijn daarom diverse buitenlandse projecten gestart. Met als doel relaties te stimuleren, te bewegen en bij te laten dragen aan een betere wereld. Wij richten ons samen met PIF World op sociaal verantwoorde projecten op het gebied van educatie, gezondheid, noodhulp en ondernemerschap. Op een online podium komen personen, bedrijven en non-profits samen om elkaar te inspireren, plannen te ondersteunen en een positieve verandering te creeen voor mens, dier en planeet.

 
5. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden


5.1 Urnwebshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door onze leveranciers.

 
6. Risico


6.1. Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor Urnwebshop. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Urnwebshop kunnen worden uitgesloten.

 
7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten


7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Urnwebshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
7.2. 
Urnwebshop garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Grafdecoratie.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

8. Bestellingen & communicatie


8.1. Urnwebshop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Urnwebshop, dan wel tussen Urnwebshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Urnwebshop.

 

9. Afkoelperiode & Uitzondering op Retourrecht


9.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Urnwebshop te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 
9.2.
Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit telefonisch of via e-mail aan Urnwebshop te melden. De klant dient het product - na overleg met Urnwebshop BV - te sturen naar een door Urnwebshop vastgesteld retouradres. De klant krijgt hiervoor via e-mail een gratis retourlabel.
 
9.3 Indien de klant reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Grafdecoratie.nl ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal 
Urnwebshop deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Urnwebshop het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
 
9.4. 
Urnwebshop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Urnwebshop of de leverancier van het product) is beschadigd.
 
9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van 
Urnwebshop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Urnwebshop BV de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Urnwebshop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

9.6. UITZONDERING: Gepersonificeerde artikelen met bijvoorbeeld gravures en/of persoonlijke teksten en/of foto's, kunnen helaas niet door
Urnwebshop worden terug genomen. Deze artikelen zijn immers na goedkeuring speciaal in opdracht van de klant gemaakt en daardoor niet meer te verkopen.
 

10. Geen Gedoe Garantie Consumentenbond & Klachten


10.1 Op door Urnwebshop geleverde producten bestaan diverse garanties. Allereerst natuurlijk de officiële garantie zoals die door onze fabrikanten en distributeurs op onze producten wordt afgegeven. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet. 
Daarom houden wij ons daarnaast trouw aan de 6 beloftes van de Geen Gedoe Garantie van de Consumentenbond:

1. Urnwebshop houdt zich aan de garantiewetgeving.
2. Urnwebshop informeert zijn klanten glashelder en duidelijk over hun rechten.
3. Urnwebshop handelt klachten en problemen zo snel mogelijk en naar behoren af, met zo min mogelijk gedoe voor u als consument.
4. Urnwebshop is als verkoper het eerste aanspreekpunt bij problemen met een product. En maken u begrijpelijk duidelijk op welke punten onze garantie verder gaat dan de wet.
5. Daar u bij ons ook fabrieksgarantie heeft, legt Urnwebshop uit dat u mag kiezen om daarvan gebruik te maken. Of de klacht door ons te laten afhandelen. Als Urnwebshop voorstelt om de fabrikant in te schakelen, kiest u of u daarmee akkoord gaat.
6. Ook na de garantieperiode, nemen wij onze wettelijke verantwoordelijkheid als u bij ons aanklopt met een ondeugdelijk product.
Zie ook: Geen-Gedoe-Garantie Consumentenbond

 

10.2 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Urnwebshop serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht kenbaar te maken via info@urnwebshop.nl.
 
10.3 
Urnwebshop zal binnen vijf (5) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Urnwebshop zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

11. Registratie Persoonsgegevens en AVG-Privacy Statement Urnwebshop

 

11.1 Urnwebshop respecteert de privacy van alle gebruikers van onze Voordeelwebwinkels en de daaraan gekoppelde beveiligde en versleutelde bestelformulieren. En draagt er zorg voor dat alle persoonlijke gegevens die de klant ons verschaft vertrouwelijk en uitermate goed afgeschermd voor derden worden behandeld. Klantgegevens worden via MyShop.com in Aerdenhout geregistreerd binnen een SSL beveiligde en versleutelde database en louter en alleen gebruikt binnen UrnwebshopUrnwebshop zal persoonlijke gegevens nooit of te nimmer aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van bestellingen van de klant. Zowel Urnwebshop als al haar partners voldoen vanaf 25 mei 2018 aan alle eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen Nederland en de General Data Protection Regulation (GDPR) binnen Europa stelt.

 

11.2 Digitaal opgeslagen klantgegevens zullen louter en alleen worden gebruikt om de klant up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Urnwebshop louter aangaande zijn of haar bestelling(en). De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen Nederland en/of de General Data Protection Regulation (GDPR) binnen Europa.

11.3 De klant kan desgewenst altijd inzage verkrijgen in de gegevens die door Urnwebshop over de klant worden of zijn opgenomen in het bestand van Urnwebshop. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn. Of deze gegevens door Urnwebshop te laten wissen.


 11.4 Uw Privacy en Veiligheid staat binnen de Voordeelwebwinkels van Urnwebshop voorop! Tijdens het bestelproces laat U persoonlijke gegevens bij Urnwebshop achter. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat U wilt weten waarom wij om Uw gegevens vragen. En wat wij daar precies mee doen. Heeft U na het lezen van onderstaand simpele A tot Z AVG-privacy statement van Urnwebshop nog opkomende vragen, dan mag U daarover altijd contact opnemen met onze klantenservice (Andrew Adami) of eindverantwoordelijk eigenaar en privacy-officier Mike de Leede.

Simpel AVG-Privacy Statement Urnwebshop

 

A. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van Uw gegevens

Urnwebshop exploiteert een 5-tal Voordeelwebwinkels en 1 groothandel vanuit Steenbergen. Urnwebshop werd november 2006 opgericht en biedt grafaccessoires, uitvaartartikelen, asbestemmingsproducten en gedenkartikelen aan binnen het Nederlandse taalgebied en incidenteel daarbuiten.
 

B. Veiligheid boven Alles

Urnwebshop zorgt ervoor dat alle gegevens die U bij ons achterlaat door middel van de modernste SSL en HTTPS-technieken veilig achter slot en grendel gestopt worden. Indien wij Uw gegevens aan andere doorgeven (in onderstaande hoofdstukken leest U waarom) eisen wij van de ander dat deze net zo zorgvuldig omgaat met uw gegevens als wij. En Uw gegevens louter en alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Heeft U het nare gevoel dat dit niet gebeurt, laat het Urnwebshop dan onmiddellijk weten via onze klantenservice.
 

C. Uw Persoonlijke Winkelervaring Staat voor Ons Voorop

Urnwebshop gebruikt Uw gegevens om U een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te kunnen bieden. Wij kunnen wat U in onze webwinkels bekijkt op Uw interesses aanpassen. Urnwebshop gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, Uw IP-adres en surf- en zoekgedrag die bewaard zijn via Cookies. Over Cookies kunt U hieronder meer lezen.
 

D. Wat Urnwebshop nog meer doet met Uw Data-gegevens

Wij hebben verschillende doelen voor het gebruiken van Uw gegevens. In het onderstaande ziet U wat deze doelen zijn. Urnwebshop gebruikt hierbij zowel door U ontvangen gegevens als door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over Uw websitebezoek.
 

E. Uw Bestelling(en) of Orders leveren

Voor het verweken van Uw Bestelling of Order heeft Urnwebshop Uw naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens en Uw telefoonnummer nodig. Op deze manier kan Urnwebshop Uw bestelling juist afleveren en U op de hoogte houden van Uw bestelling. Urnwebshop geeft Uw gegevens ook aan anderen als dit nodig is voor een bestelling. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een pakketdienst als PostNL, DPD of GLS. In ons systeem zijn Uw klantengegevens gekoppeld aan Uw bestelling. Uw bestelling of Bestellingen worden zolang de garantieperiode loopt door Urnwebshop bewaard.
 

F. Uw Account bij Urnwebshop

Indien U een account bij een van onze Voordeelwebwinkels of Groothandel aanmaakt, slaat Urnwebshop Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens op. Dit is handig omdat U deze gegevens dan niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Wij bewaren ook gegevens over Uw eerdere bestellingen. Zodat U deze makkelijk en eenvoudig kunt terugvinden.
 

G. Onze Klantenservice zit Klaar voor U

U kunt met Urnwebshop e-mailen, chatten en bellen via onze 5 webwinkels. Chatten gaat via externe partij Userlike. Om U snel te kunnen helpen bij vragen maken wij bijvoorbeeld aantekeningen die wij zouden kunnen bewaren, indien nodig. Ook helpen onze aantekeningen ons om onze bedrijfsproces te analyseren en onze klantenservice te optimaliseren.
 

H. Urnwebshop Nieuwsbrieven

Het is mogelijk om U als ondernemer bij Urnwebshop aan te melden voor zakelijke nieuwsbrieven op e-mail. Op deze manier blijft U op de hoogte van aanbiedingen, acties en nieuwe producten. Wilt U geen nieuwsbrieven van ons (meer) ontvangen, dan kunt U zich daarvoor eenvoudig afmelden via de link onderop elke Urnwebshop Nieuwsbrief.
 

I. Klantbeoordelingen en Reviews

Wij en onze klanten ontvangen graag Klantbeoordelingen of reviews. Onze onafhankelijke reviewbedrijven Kiyoh en Alle Bedrijven In sturen u een of twee e-mails waarin U een link vindt om een beoordeling te schrijven over het product wat U van ons heeft afgenomen of over onze service.
 

J. Persoonlijk Shoppen

Onze advertentienetwerken en ons mediabureau GMU tonen U advertenties via Google Adwords en Google Shopping. Deze advertenties kunnen afgestemd worden op eerder zoekgedrag. Bijvoorbeeld doordat U in een zoekmachine bepaalde zoekwoorden heeft ingetoetst. Of een van onze webwinkels of reguliere verkooppunten heeft bezocht. Urnwebshop en onze advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen dan Uw surf-, zoek-, en koopgedrag op basis van cookietechnieken, Uw IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee U surft. Leest U zich hiervoor meer in over Cookies. En hoe U deze eenvoudig uit kunt zetten, als U dat wilt.
 

K. Verbetering van onze Winkel, Websites en algehele Service

Urnwebshop streeft er naar om haar dienstverlening voortdurend te verbeteren. Het is daarom mogelijk dat wij Uw gegevens gebruiken of U te verzoeken mee te doen aan een geheel vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen (werkstudenten of stagiaires) dit onderzoek voor Urnwebshop uit. Wij geven die ander dan Uw e-mailadres. Die anderen moeten zich uiteraard ook aan onze afgesproken privacyregels conformeren.
 

L. Achteraf Betalen – Eerst Zien, Dan Pas Betalen

Als U artikelen koopt die U niet meteen wilt betalen, kan Uw kredietwaardigheid door Riverty getoetst worden. Ter goedkeuring van Uw verzoek om achteraf te betalen voert Riverty een gegevenscontrole uit. Riverty hanteert daarbij een strikt privacy beleid, zoals omschreven in hun en ons Privacy Statement.
 

M. Fraude Loont Nooit

Op fraude of verduistering zitten U of Urnwebshop niet te wachten. Daarom gebruiken wij onze klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dit noodzakelijk is, dragen wij klantgegevens over aan overheid, politie of justitie.
 

N. Zakelijke Klanten

Ook van zakelijke klanten en partners slaat Urnwebshop gegevens van contactpersonen op. Zijn dit persoonsgevoelige gegevens, dan behandelen wij deze gegevens exact zoals die van onze particuliere klanten.

 

O. Social Media

Wanneer U bijvoorbeeld als U bent ingelogd bij Facebook, aangeeft een Urnwebshop artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op Uw social media-account. Wij krijgen geen toegang tot Uw Social Media-account, maar artikelen die U leuk, nuttig of handig vindt, mag U wel met Uw vrienden delen. Stel U via social media een vraag aan ons en zien wij die vraag op tijd voorbijkomen, dan slaan wij dat bericht en Uw accountnaam op, zodat wij op U bericht kunnen reageren.
 

P. Wat Urnwebshop NIET doet met Uw gegevens

Wij gebruiken Uw gegevens nooit of te nimmer om aan u andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor Urnwebshop artikelen en producten. Uw gegevens verkopen aan derden, dat doen wij gegarandeerd ook nooit of te nimmer.
 

Q. Kloppen Uw gegevens niet of Heeft U andere vragen

Klopt er iets niet of wilt U Uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice of directie. Als U een klacht heeft over hoe wij met Uw persoonsgegevens omgaan dan mag U dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het verwerken van Uw persoonsgegevens is een voorwaarde om bij ons te bestellen. Anders kan Urnwebshop Uw bestelling immers niet verwerken.
 

R. Cookies

Om ervoor te zorgen dat onze webwinkels goed werken en U eenvoudig en fijn kunt winkelen maakt Urnwebshop gebruik van Cookies. Meer informatie over Cookies vind U hieronder.
 

S. Het Urnwebshop Cookiebeleid

Wij maken gebruik van Cookies en overige technieken in onze webwinkels. Omdat wij Uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van Uw bezoek aan onze webwinkel willen verbeteren, vinden wij het belangrijk uit te leggen hoe en waarom wij Cookies gebruiken. In onderstaande tekstregels proberen wij U zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken, waaronder Cookies.
 

T. Wat zijn Cookies

Cookies zijn kleine stukjes digitale informatie die door Uw browser worden opgeslagen op Uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Urnwebshop gebruikt Cookies om U te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Urnwebshop in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. En deze te verbeteren en aan te passen aan Uw wensen als bezoeker. Onze Cookies geven ons ook informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt Uw browser zo instellen dat U tijdens het winkelen geen Cookies ontvangt en geheel anoniem shopt. Bij ons of andere webwinkels.
 

U. Welke Overige Technieken gebruikt Urnwebshop

JavaScript en Webbeacons zijn standaard internettechnieken die er samen met Cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (Cookies) en vervolgens kan versturen (Webbeacons).
Door gebruik te maken van Cookies en andere technieken zorgt 
Urnwebshop er bijvoorbeeld voor dat:
• Het surfen en zoeken in onze webwinkels voor U eenvoudiger en duidelijker wordt;
• Wij kunnen herkennen welk apparaat U gebruikt als U een van onze onze winkels bezoekt.
• 
Urnwebshop U speciale functionaliteiten kan aanbieden. Zoals een verlanglijst of Uw Winkelwagentje;
• U bij Uw bezoek aan onze webwinkels niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
• Wij kunnen meten hoe onze webwinkels worden gebruikt en waar wij deze nog verder kunnen verbeteren;

V. Gebruik Cookies Andere Bedrijven

Via onze webwinkels kunnen ook Cookies van derden geplaatst worden. Op het gebruik van Cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende bedrijven van toepassing. Al deze bedrijven hebben zich geconformeerd aan de AVG-wet. In onderstaande regels leggen we U uit welke Cookies wij precies gebruiken:
 

W. Functionele Cookies oftewel noodzakelijke Cookies

Functionele Cookies zorgen ervoor dat onze webwinkels correct functioneren. Denkt U daarbij bijvoorbeeld aan functionaliteiten als ons Winkelwagentje of de beveiligde Afrekenprocedure;
• de producten die U aan Uw verlanglijst toevoegt, worden onthouden en opgeslagen;
• Uw browserinstellingen worden opgeslagen, zodat U onze webwinkels optimaal op verschillende beeldschermen en apparaten kunt bekijken;
• de mogelijkheid Uw inloggegevens op te slaan zodat U deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
• het is mogelijk om te communiceren met onze klantenservice in onze webwinkels (via externe partij Userlike);
• het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze webwinkels. Het registreren van opeenvolgende mislukte inlog- of bestelpogingen bijvoorbeeld.
 

X. Analytische Cookies

Met analytische Cookies verzamelt Urnwebshop met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze webwinkel door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan Grafdecoratie.nl haar webwinkels blijven verbeteren in het voordeel van onze klanten en gebruikers. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze webwinkel voortdurend geoptimaliseerd wordt.
Onder meer de volgende gegevens worden door 
Urnwebshop opgeslagen:
• Uw geanonimiseerde IP-adres;
• technische kenmerken zoals de browser die U gebruikt (Chrome, Internet Explorer, Firefox, e.d.) en de resolutie van Uw computerscherm en welk apparaat U gebruikt;
• wanneer en hoe lang U onze webwinkels bezoekt of gebruikt;
• welke pagina’s U bezoekt in onze webwinkels;
• vanaf welke pagina U op een van onze webwinkels bent gekomen;
• of U gebruik maakt van functionaliteiten binnen onze webwinkels.
 

 

Y. Hoe Functioneren Cookies van Derden

Social Media Cookies zijn Cookies die functionaliteiten van Social Media websites mogelijk maken. U kunt hierbij denken aan YouTube filmpjes, productfoto’s of een 'like'-knop voor Facebook. De functionele en analytische Cookies worden door Urnwebshop geplaatst zodat wij Uw gegevens kunnen analyseren. We raden U aan de privacy- en cookie statements van Google, YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest en LinkedIn regelmatig te raadplegen. Social Media Cookies worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Wanneer U in een van onze webwinkels een Social Media button aanklikt, wordt een Social Media Cookie geplaatst. De Social Media partij kan Uw IP-adres herkennen op het moment dat U een pagina van onze webwinkels wilt delen. Voor de Cookies die de Social Media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij U naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.
 

Z. Uw Browserinstellingen

Als U wilt dat websites geen Cookies op Uw computer kunnen opslaan dan kunt U Uw browserinstellingen aanpassen. U krijgt dan een waarschuwing voordat er Cookies geplaatst worden. U kunt Uw instellingen ook aanpassen zodat Uw browser alle Cookies of alleen de Cookies van derde partijen weigert. U kunt Cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let op: U moet de instellingen voor elke browser, apparaat en computer die U gebruikt apart aanpassen!
Graag wil 
Urnwebshop U erop wijzen dat als U geen gebruik wilt maken van Cookies wij helaas niet kunnen garanderen dat onze webwinkels goed werken. Het kan zijn dat een aantal functies van onze webwinkels verloren gaan of dat U bepaalde pagina’s zelfs niet meer kunt zien. Hoe U Uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Als U Cookies wilt verwijderen, raden wij aan om bijvoorbeeld ‘Cookies verwijderen’ in een zoekmachine in te voeren. Elke browser heeft haar eigen manier om dit te doen.
 

12. Correspondentie


12.1 Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met de directie van Urnwebshop, e-mail: info@urnwebshop.nl. Telefoon: (0031)6-54944099 of (0031)638080006.

 

13. Diversen


13.1 Indien de klant aan Urnwebshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Urnwebshop gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Urnwebshop een nieuw adres heeft doorgegeven.
 
13.2 
Urnwebshop is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

14. Disclaimer Urnwebshop


14.1 De websites van Urnwebshop zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch zouden er fouten of onvolledigheden in kunnen staan. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. 


14.2 De auteursrechten op tekst, beeldmateriaal, namen en logo’s in onze webwinkels zijn voorbehouden. U mag deze niet gebruiken, kopiëren, distribueren, zenden of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Urnwebshop.

 

15. Toepasselijke recht & geschillenregeling


15.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Urnwebshop en haar Voordeelwebwinkels is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Urnwebshop en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.
 
©
Urnwebshop B.V., 2009 - 2024